האתר "חץ שחור" נקרא על שם הקוד הצהלי שניתן לפעולת עזה.
 

מפת פעולות הגמול המיוצגות
באתר חץ שחור
.

אתר חץ שחור לשימור מורשת הקרב של הצנחנים בתקופת פעולות הגמול 1953 - 1956. מבט כללי על האתר.

 

האתר נמצא סמוך לכביש 232
המוליך משדרות דרך מפלסים
לכוון כפר עזה.

אתר חץ שחור לשימור מורשת הקרב של הצנחנים בתקופת פעולות הגמול 1953 - 1956

 

חוברת אתר
חץ שחור

74 עמודים 150 תמונות

חוברת אלבומית לשימור מורשת הקרב
של הצנחנים בתקופת פעולות הגמול.

כולל מפות, תרשימי קרב, סיפורי לוחמים,
וספרות על תולדות הצנחנים.

תוכן החוברת:

תעודת זהות חינוכית.
רקע על התקופה וגיבוש הצבא
תאור פעולות הגמול שבאתר
מלחמת סיני - מבצע קדש
מקבלי עיטורים וציון לשבח
שמות הנופלים בפעולות הגמול

מהדורה רביעית 2009 בהוצאת
עמותת "חץ שחור" גבעת התחמושת.
ת.ד. 18580 ירושלים.
עורך: ד"ר אריה גילאי
מפיק: אברהם חלווה

לרכישת חוברת במחיר 40 ש"ח
(כולל דמי משלוח)
יש להתקשר לארול
03-6743653

 

 

הסברים ועדויות לוחמים
מתוך עמודי השמע באתר

 

     

 

פרטים על ביקור באתר - בעמותה
להנחלת מורשת הצנחנים.  
טלפון: 02-5819470

 

לחוברת
 "חץ שחור"

 

למפת פעולות
הגמול

 

לפרק היסטוריה
של "חץ שחור"