חטיבת הצנחנים הראשונה


א. הקמת יחידה 202.


דגל יחידה 202
לפי פקודות מטכ"ל, גודל הדגל ביחס 2:3,  הדגל יתלה כאשר המשולש האדום כלפי מעלה. הצלע הקצרה של המשולש האדום תהיה צמודה לתורן.

הקמת חטיבה 202 היא חטיבת הצנחנים הסדירה הראשונה, נמשכה זמן רב והייתה מלווה במאבקי כפיפות ושליטה. ראשית הוקמה יחידה 202 ורק אחרי תקופת מה הוקמה חטיבה 202.
בתאריך 6.1.1956 יצאה מהמטכ"ל פקודת ארגון והקמה של "יחידה 202" אשר תהיה כפופה לאלוף פיקוד ההדרכה (פה"ד). רק 8 חודשים מאוחר יותר, בתאריך 5.9.1956 יצא צו להקמת "חטיבה 202" שתהיה כפופה לאלוף פיקוד המרכז.
מבנה "יחידה 202" הושלם כאשר בחודש פברואר 1956 סיפחו אליה 3 יחידות מילואים: סוללת מרגמות כבדות 320, סוללת נ"ט 885 ומחלקה כירורגית חר"פ 537. יחידת ההספקה 609 במילואים שולבה במסגרת ביה"ס לצניחה. בחודש יוני 1956 הועבר ליחידה גדוד סדיר של מרגמות כבדות 332 ובחודש אוקטובר סופחו 2 סוללות תותחים מגדוד 404, ופלוגת טנקים קלים מחטיבה 7. הקמת "חטיבה 202" הושלמה לקראת מבצע קדש לאחר שהוקמו במסגרתה פלוגת הסיור החטיבתית וגדוד חי"ר סדיר נוסף הוא גדוד ד'.

 

יחידה  202 בחודש פברואר 1956

מפקדת יחידה 202
.
מפקדה   אפסנאות   שלישות   אג"מ
רכב   אפסנאות   שלישות   מבצעים
משטרה   הספקה   רפואה   חבלה
שירותים   חימוש   דת   מודיעין
        חינוך   קשר
        משרד    
. . .

פלוגות
בא"פ נח"ל

  ביה"ס
לצניחה
  פלוגת
קשר 347
  גדוד
771
 

גדוד
890

.   מחלקת צניחה
מדריכי צניחה
.  

4 פל'
רובאים

 

4 פל'
רובאים

סוללת מרגמות
320
 

מח' כירורגית
537

.  

ציוד בטחון
אריזת מצנחים

      פל' מסייעת   פל' מסייעת
סוללת נ"ט
885
 

הספקה בהיטס
609

      מפקדה   מפקדה
  לוחמה זעירה            

ב. הקמת חטיבה 202 בשנת 1956.

 

בתאריך 5.9.1956 יצא צו מטכ"לי להקמת "חטיבה 202" שתהיה כפופה לאלוף פיקוד מרכז. כמפקד החטיבה הראשון מונה סגן אלוף אריק שרון ולסגן מפקד החטיבה מונה רב סרן יצחק (חקה) חופי. כעבור 20 ימים בלבד יצאה החטיבה לפעולת התגמול הראשונה שלה במבצע "לולב" בהשתתפות גדוד הצנחנים 890 בפיקודו של רפאל איתן (רפול), גדוד נח"ל מוצנח 88 בפיקודו של מרדכי גור (מוטה), סוללת תותחים וכוחות סיוע חטיבתיים. בחודש אוקטובר 1956 סופחו לחטיבה 2 סוללות תותחים מגדוד 404, ופלוגת טנקים קלים מחטיבה 7. הקמת "חטיבה 202 " הושלמה רק לקראת מבצע קדש לאחר שהוקמו במסגרתה פלוגת סיור חטיבתית (פלס"ר 5173) וגדוד חי"ר סדיר נוסף הוא גדוד ד' בפיקודו של אהרון דוידי.
בסוף חודש ספטמבר 1956 ביצעה חטיבה 202 את פעולת התגמול במשטרת חוסאן הידועה בשמה "מבצע לולב", ובתחילת חודש אוקטובר 1956, ביצעה חטיבה 202 את פעולת התגמול המורכבת בקלקיליה והידועה בשם מבצע "שומרון". בסוף אותו חודש השתתפה החטיבה כולה במלחמת סיני - "מבצע קדש".
לאחר מלחמת סיני בשנת 1957, הוחלף מפקד החטיבה אריק שרון ותחתיו מונה מנחם (מן) אבירם. גם שמה של החטיבה הוחלף ומעתה תיקרא חטיבת הצנחנים הסדירה – חטיבה 35.

 


 

מבנה חטיבת הצנחנים
הראשונה ביום פתיחת מלחמת סיני -
"מבצע קדש" 29/10/1956

 
 

מוטה - מג"ד רפול - מג"ד דוידי - מג"ד חקה - סמח"ט אריק - מח"ט

יחידות נח"ל מרגמות ותותחים מדריכים ומשלחים פלוגת שריון חי"ר מוצנח
 

לכל יחידה בחטיבה מוקדש פרק נפרד. לחץ על השם כדי להגיע ישירות לתאור.

פעולה מבצעית ראשונה של החטיבה: מבצע "לולב"
פעולת התגמול בחוסאן
25 ספטמבר 1956
חטיבת הצנחנים הראשונה
חטיבה 202
צו מטכלי להקמת החטיבה הוצא ביום:
כ"ט אלול תשי"ז
5 ספטמבר 1956
מח"ט אריק שרון
סמח"ט יצחק (חקה) חופי

גדוד 771

 

גדוד 88

גדוד ד'

 

גדוד 890

מג"ד
ישראל כהן
מג"ד
מוטה גור
מג"ד
אהרון דוידי
מג"ד
רפול איתן

גדוד 404
מסופח

 

פלוגת שריון
מסופחת

 

גדוד 332 מרגמות

 

מפקדה

 תותחים
מג"ד שמואל גורדון
AMX 13
מ"פ צביקה דהב
מג"ד
אלכס פרג
מפקדה

סיוע אוויר

 

קשר

מבצעים

 

מודיעין
אלון
יקותיאל
אורי גורן עמנואל (מנו) שקד גדעון מחניימי

רפואה  

ביה"ס
לצניחה

  אפסנאות   שלישות

ד"ר שלמה שיבולת

זלמן זמיר

מרדכי ירצקי

ששון לוי
הספקה בהיטס חימוש חינוך
מחלקה כירורגית

 

ניסים גאון

 

 

ציוד בטחון הספקה

סעד

ד"ר גלבוע
חנה יפה

 

אליהו סגמן      

 

לוחמה זעירה רכב

דת

ערך: ד"ר אריה גילאי

 

דוד בן עוזיאל

     

  
ג. הקמת חטיבה 35 בשנת 1957.
 


 

  בשנת 1957 חלו שינויים בפיקוד הבכיר של חטיבת הצנחנים והוחלט גם להחליף את שמותיהם של מספר יחידות צנחנים.
   שמה של חטיבת הצנחנים הסדירה בפיקודו של אריק שרון הוחלף מ-"חטיבה 202"
        ל- "חטיבה 35" בפיקודו של מנחם ("מן") אבירם.
   שמו של גדוד הנח"ל המוצנח בפיקודו של מוטה גור הוחלף מ-"גדוד 88" ל-"גדוד 50"
       בפיקודו של יהושע נבו.
  שמו של גדוד צנחני המילואים בפיקודו של ישראל כהן הוחלף מ-"גדוד 771" ל-"גדוד 28"
      בפיקודו של יהודה רשף.
   אלכס פרג מפקד הגדוד המוצנח של מרגמות כבדות 332, פינה את מקומו
       למג"ד החדש יהודה נאות.
 

מנחם ("מן") אבירם
המפקד השני של חטיבת הצנחנים הסדירה

 

מנחם ("מן") אבירם נולד בשנת 1926 בארץ-ישראל, בן למשפחת ביל"ויים, שהתיישבה בראשון-לציון ב-1884. בגיל 17 התנדב לחי"ש במסגרת ה"הגנה" ובמלחמת השחרור שירת בגדוד 52 של חטיבת "גבעתי", תחת פיקודו של יעקב פרולוב. את מלחמת השחרור סיים כמפקד-פלוגה, לאחר שהשתתף בקרבות חוליקאת, בית-גוברין, עיבדיס, לטרון וגוש-עציון. הוא המשיך את שירותו בצה"ל, עבר קורס מג"דים, נתמנה למפקד גדוד 13 בחטיבת "גולני" ובתקופת פעולות התגמול שירת כראש-ענף מבצעים במטכ"ל.
ב-1956 נשלח לקורס פיקוד ומטה בפריז והוחזר ארצה לקראת מלחמת סיני בה שימש קצין-תיאום עם הצנחנים. כעבור שבוע חזר לפריז, כדי לסיים את הקורס, ובשנת 1957 נתמנה למפקד חטיבת הצנחנים הסדירה והחליף בזאת את אריק שרון שהיה בתפקיד מח"ט ומקים החטיבה במשך כשנה.
בתקופת פיקודו הושם דגש מירבי על הפעלת כוחות גדולים במשימות מיוחדות - זאת כחלק מלקחי מלחמת סיני ומבצע קדש. בשנת 1960 סיים אבירם את תפקידו בצנחנים ונתמנה לסגן מפקד גייסות-השריון, אחרי שעבר הסבה מקצועית.

מנחם מן אבירם

במלחמת ששת-הימים פיקד על חטיבה משוריינת באוגדת טל ולאחריה נתמנה למפקד בית-הספר לפיקוד ומטה של צה"ל (פו"ם). בשנים 1972-1969 שירת "מן" כמפקד רצועת-עזה וצפון-סיני. בשנת 1972 נתמנה סגן מפקד אוגדה בפיקוד הצפון ושנה לאחר מכן השתחרר מצה"ל. בשלוש השנים בהן פיקד מנחם אבירם על חטיבת הצנחנים חלה התקדמות בשיטות הלוחמה והחטיבה הפכה לממוכנת עם כוח אש גדול יותר.


 

עיטורים
וצלשים
בחטיבה

 

מורשת קרב שהנחילו הצנחנים

 

הנצחת
הנופלים
בחטיבה


לפעולות תגמול ראשונות
של החטיבה

 

לשמיעת הימנון הצנחנים

 

למפת מבצע קדש לחץ כאן.

 

מי השתתף בצניחה
הקרבית במיתלה?

 

לעדויות אישיות וסיפורי
לוחמים של החטיבה

 

מי השתתף
בקרב המיתלה?


| אודות האתר || תודות || עמוד הבית || מפת האתר || חיפוש שם || לוח מודעות || כתבו אלינו || עמותת הצנחנים |
אתר הצנחנים בעשור הראשון. כל הזכויות שמורות ל אגן מחשוב © 2004 - 2024
IDF Paratrooper's History Site Copyright AGN © 2004 - 2024
בניית האתר, עיצוב, מחקר, ראיונות, כתיבה ועריכה: ד״ר אריה גילאי ז״ל