כי טור'  קן-דרור יהודה ז"ל
מ.א. 289168
גילה גבורה עילאית
בעת לחימה מול פני האויב
תוך חירוף נפש
במבצע
"קדש"

תיאור המעשה:
ב"מבצע קדש", ביום ה-1 בנובמבר 1956, למרות שידע טור' יהודה קן-דרור ז"ל, שבפעולה זו אין כל סיכוי שלא להיפגע, התנדב לנסוע בג'יפ פתוח בדרך המיצר, מול אש של לפחות 6 מק"בים, מקלעים, רובים, בזוקות ו-ררנ"טים, שנורתה עליו לאור היום, מטווח פחות מ-50 מטר. זאת עשה לפי בקשה למתנדבים, על מנת לאתר את עמדות האויב. הוא נפצע בפעולה זו וחזר בעצמו לעמדותינו בחשכה, לאחר שנחשב הרוג.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור
הגבורה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, תש"ל - 1970

משה דיין
שר הביטחון

 

ניסן תשל"ג
אפריל 1973

"ה' עמך גבור החיל" (שופטים ו', י"ב)

 

 

 

משמאל לימין: יהודה קן דרור נוהג בג'יפ פתוח אל עבר מיצר המיתלה למשוך אליו אש על מנת לזהות את עמדות האויב. תמונות מתוך סרט השחזור שנעשה במיתלה בסוף שנת 1956 ע"י חטיבת הצנחנים ודובר צה"ל.

 

 חזרה לרשימה