פעולת הצבחה - מבצע "הר-געש" ; 02.11.1955


התמונות מאוסף עמירם הירשפלד - רחובות
תרשימי המפות באדיבות דן זיו - תל אביב

מפת אזור הפעולה. מצפון: קציעות וניצנה. מדרום: הר עזוז.

מוצב "לילי", אחד ממוצבי הצבחה שנבנה ע"י המצרים בשטח ישראל


להגדלה

מרשם "ל". מציג את השטח המפורז משני צידי הגבול, פרישת כוחותינו וכוחות האויב, התקדמות כוחות גולני מצפון והתקדמות כוחות הצנחנים מדרום.

רקע כללי

בהסכם שביתת הנשק משנת 1949, נקבע כי אזור ניצנה יפורז ולא תותר כניסת כוחות צבא אליו. עם הזמן גם ישראל כמו מצריים הכניסו כוחות לאזור, מעבר למותר עפ"י ההסכם.
ביוני 1955 החלו בסימון הגבול, אולם למרות הסימון, אירעו עדיין תקריות בהן נפגעו כוחות משני הצדדים.
הצבא המצרי החל לבסס את מערכי ההגנה שלו בסמוך לגבול. הם הציבו במקום גדוד חיילים סדירים מתוגבר בסוללות תותחים ובנו עבורם 7 מוצבים מחופרים על מצוקי הצבחה וראס-סירם. על מנת להשלים את המערך, הם חדרו לשטח ישראל ומיקמו את אחד המוצבים ("לילי") מעבר לגבול, בתוך שטח ישראל.
משלא נענו המצרים לפנות מוצבים אלו, החליטה הממשלה להורות לרמטכ"ל משה דיין להגיב מיד על ההפרה המצרית של הסכם שביתת הנשק. אולם, השמדת בסיסי הצבחה חייבה ריכוז כוח גדול ודרשה זמן להתארגנות. לכן הוחלט לבצע בינתיים פעולת תגמול מיידית להסחה בגיזרה אחרת, ובו בזמן לסיים את ההכנות למבצע הגדול. פעולת ההסחה בוצעה בלילה שבין 28 ל-29 באוקטובר 1955. היה זה מבצע "אגד" - הפשיטה על המחנה הצבאי בכונתילה המרוחקת כ-20 ק"מ מעבר לגבול מצרים. מבצע זה תרם להפתעה שהייתה כעבור 5 ימים במבצע "הר געש" – היא פעולת הצבחה (סבחה).

מטרות ומשימות

מבצע "הר געש" לכיבוש מוצבי הצבחה הוטל ע"י מפקד פיקוד דרום - אסף שמחוני  על חטיבת גולני בפיקודו של אל"מ חיים בן-דוד (חב"ד), צנחני גדוד 890 ושאר הכוחות הוכפפו אליו לטובת המשימה. כתוצאה מכך נוצר שיבוש רציני בתקשורת שבין מח"ט גולני ומג"ד הצנחנים. לשיבוש הזה קיימים שני הסברים:
הסבר ראשון הוא, שאריק שרון פשוט נפגע מהכפפתו למח"ט גולני וסרב ליצור איתו קשר. והסבר שני הוא כי בפועל, לאור ריבוי היעדים, אופי השטח, כיוון התנועה (הצנחנים נעו ותקפו מדרום לצפון וגולני נעו ותקפו מצפון לדרום), וקשיים נוספים, יצא כי כל יחידה הייתה עצמאית לחלוטין במרחב שלה. לכן, הדיווחים בקשר של אריק שרון מול מח"ט גולני הסתכמו רק ביציאה למשימה ובסיומה.
התוצאה הייתה שמח"ט גולני פיקד בפועל רק על כוחותיו האורגניים לכיבוש 3 מוצבי ראס-סירם, ומג"ד 890 פיקד באופן עצמאי על כוחותיו במשימתו לכיבוש 4 מוצבי הצבחה.
"זו היתה פעולה מבריקה", מסביר צורי שגיא, מ"מ בפלוגה ה' של הצנחנים בפיקודו של רפול: "תקפנו גדוד מצרי, שהתמקם ב-4 מוצבים ליד הצבחה. יצאנו מאזור הר עזוז ובאנו אל הגדוד מדרום, מאחור ומהאגף. שיירת המכוניות שהובילה אותנו קודם, נערכה בניצנה ובאורות מלאים נסעה דרומה כדי ליצור רושם של כוח גדול מסתער מהחזית. ואז, במקביל, תקפנו אותם מהעורף. התכנון המבריק, ששילב פעולת הטעיה, היה של אריק שרון".
במטבח של מחנה "נתן" בבאר שבע, הכינו לגדוד לוחמי הצנחנים ארוחת צהרים "כיד המלך" ושלחו אותה לשדה בוקר. אולם, האוכל התקלקל. רפאל איתן מתאר בספרו "רפול - סיפורו של חייל" את מה שקרה בהמשך: כמה שעות לאחר הארוחה, נתקפנו כולנו בשילשולים. תוך כדי הליכה אל היעד ובזמן ההסתערות על מוצבי הצבחה, נאלצנו לפרוש הצידה להוריד את המכנסיים ו... הרעש והסירחון אפפו את המדבר.

 

כוחות ומשימות

כוחות הצנחנים בפיקודם של המג"ד אריק שרון והסמג"ד אהרון דוידי קיבלו את המשימה לכבוש ולטהר 4 מוצבים: לילי, טובה,
                                 צבחה גדולה וצבחה קטנה. הצנחנים מנו את הכוחות הבאים:

שם

הרכב הכוח

מפקד

משימה

הערות

כוח א'

פלוגה ב'

מוסה עפרון

כיבוש השלוחה הצפונית במוצב "לילי"

שלוש הפלוגות אוחדו לכוח אחד בפיקוד סמג"ד 890 אהרון דוידי.
הכוח המאוחד כבש את מוצב "לילי"
(ראה מרשם "ס")

פלוגה ה' קורס
מכי"ם

רפאל איתן
 (רפול)

כיבוש מרכז מוצב "לילי"

פלוגת מילואים 1

אלישע שלם

כיבוש השלוחה הדרומית במוצב "לילי"
והשמדת עמדות המרגמות והמפקדה

כוח ב'

קורס מכי"ם נח"ל

צביקה לבנון

כיבוש מוצב "טובה"
והשמדת עמדת
תותחי נ"מ.

 מחזור י'ב ממחנה נתן

כוח ג'

פלוגה א' סיירת
הצנחנים

מאיר הר ציון

כיבוש מוצבי הצבחה הגדולה
והצבחה הקטנה

 

כוח ד'

 פלוגת מילואים 2

יהודה רייף

פלוגת לוחמי צנחנים כעתודה
לבלתי צפוי

 

כוח ה'

פלוגה ד' המסייעת

טיבי שפירא

חסימת ציר קציימה – ניצנה

מניעת הגעת תגבורות ועתודות אויב

 

כוחות סיוע נוספים

 

 מרגמות, תותחים, רפואה וקשר

 

 

  כוחות גולני בפיקודם של המח"ט חיים בן-דוד (חב"ד) והמג"ד אורי בר-רצון קיבלו את המשימה לכבוש ולטהר 3 מוצבים:
                            רבקה 1, רבקה 2 ותמר.

שם

הרכב הכוח

מפקד

משימה

הערות

כוח א'

פלוגה ב'

קלמן מגן

כיבוש המוצבים "רבקה 1",
"רבקה 2"

רשימת מפקדי גולני שהשתתפו במבצע: מתוך ספרו של משה דיין –אבני דרך עמוד 159.
אורי בר-רצון, קלמן מגן, אליהו ארן, אברהם פדני, אשר דר (דריזין),  אברהם קנטרוביץ, יוסף סקורניק.

פלוגה ה' קורס
מכי"ם

אליהו אורן

כיבוש מוצב "תמר"

כוח ב'

גדוד מרגמות כבדות 120 מ"מ

 

הפגזה ארטילרית וריכוך כל המוצבים

כוח ג'

סיירת גולני

 

עתודה

כוח ד'

גדוד נגמשים מחט' 7

 

עתודה

 

קיצור מהלך הקרב

הצנחנים יוצאים בבוקר ממחנה נתן לנקודת הכינוס בנחל עזוז ליד הר עזוז גולני יוצאים משבטה ומגיעים לניצנה (הגעה ב- 17:45).
יציאה מדורגת של הכוחות מנקודות הכינוס בהתאם למרחק ההליכה ליעדים, (שעה 19:00)
לאור תצפיות ומודיעין אויב, הוחלט לפתוח בריכוך והפגזה ארטילרית (ראה מרשם "פ") על כלל היעדים ( 22:00 ) ובסיומה יתקפו ויכבשו הכוחות את המוצבים.
23:00 טור טנקים ונגמ"שי אויב נעו מקסיימה לכיוון מוצבי הצבחה ונעצרו בחסימה.
בסיומה של הלחימה, נערכו הכוחות להגנה במרחב ובשעה 03:30 נתקבלה ההוראה לפנות את השטח (ראה מרשם "ק").
לאחר התארגנות הכוחות, פינוי פצועים, העברת שבויים ופינוי שלל, עזבו הכוחות את כל המוצבים, התרכזו בבארותיים ומשם נעו למחנה נתן בבאר שבע.

 

סיכום מבצע "הר געש"

 

מבצע "הר געש" – פעולת הצבחה, היה המבצע הנרחב ביותר שערך צה"ל מאז מלחמת העצמאות, בפעם הראשונה הופעלו כוחות ברמה חטיבתית הכוללות סיוע ארטילרי נרחב ופלוגות צנחני מילואים. בתום המבצע חזר אזור ניצנה לריבונות ישראל.
המבצע הביא לידי ביטוי את האומץ, הנחישות והמקצועיות של הלוחמים, ובסיומה זכו 4 לוחמים לקבל את עיטר העוז על גבורתם.
בלחימה נפלו 6 מחיילי צה"ל ו -37 נפצעו.
לאויב כ - 70 הרוגים ו - 48 שבויים. נלקח שלל רב, רכב, נשק ותחמושת.

 

אריק שרון בתדריך לפני מבצע הר געש

תחנת איסוף נפגעים גדודית הוקמה ע"י
ד"ר שלמה שיבולת באוהל הודי ליד ניצנה.

אריק שרון בתדריך אחרון לכוחות המשולבים
(צנחנים, נח"ל) בשטח הכינוס ליד הר עזוז

כוחות הצנחנים והנח"ל מגיעים בשיירה דרך נחל עזוז עד לנקודת הכינוס
שהייתה ליד הר עזוז. מנקודה זו החלו הכוחות במסע אל היעדים השונים.

 

 


להגדלה

מרשם "צ". התארגנות כוחות החסימה בפיקודם
של טיבי שפירא ולוי חופש והקרב לחיסול התגבורת


להגדלה

מרשם "ס". פרוט מוצבי האויב ותנועת כוחות הצנחנים
הנח"ל וגולני לכיבוש המוצבים

תערוכת נשק ורכב שלל ממבצע הר געש

במחנה נתן ליד באר שבע נערכה תערוכת נשק ורכב שלל רוסי שנתפס בפעולת התגמול בצבחה.
בתערוכה ביקרו מרבית קציני המטכ"ל והפיקוד

שבויים מצרים במבצע הר געש

חיילים מצרים שנשבו במהלך הקרב במוצבי "רבקה" ליד הצבחה, מובלים ע"י לוחמי גולני למחנה שבויים. בתמונה
רואים את סרבלי הצבא המצרי, השבויים היחפים, החגור וכובעי הפלדה מסוג "צלחת" של לוחמי גולני ונשק מיושן מסוג "סטן".

הצנחנים נחים בניצנה לאחר הפעולה בא-צבח'ה

מימין יואב שחם וארול אשל בוחנים תותח נ"מ שנלקח שלל

צנחן מחזיק מטפחת ראש עם
תמונתו של נאצר

לוחם הסיירת עמירם הירשפלד.
על ראשו כיס פנימי של מעיל רוח שהוסב לכובע
.

לוחמי פלוגה א' חוזרים לשטח ישראל בכביש ניצנה - משאבי שדה לוחמי סיירת הצנחנים בסיום הקרב.
מימין: ראובן פכר, צבי סדן (צבה), יאיר רוזנפלד.
       


| אודות האתר || תודות || עמוד הבית || מפת האתר || חיפוש שם || לוח מודעות || כתבו אלינו || עמותת הצנחנים |
אתר הצנחנים בעשור הראשון. כל הזכויות שמורות ל אגן מחשוב © 2004 - 2024
IDF Paratrooper's History Site Copyright AGN © 2004 - 2024
בניית האתר, עיצוב, מחקר, ראיונות, כתיבה ועריכה: ד״ר אריה גילאי ז״ל